Logowanie

Wycieczki zagraniczne

Corocznie wybieramy się na jedną dłuższą wycieczkę zagraniczną. Organizację wycieczki zlecamy biuru podróży. Są to wyjazdy pod nazwą Zwiedzamy Stolice Europy. Czasem w ramach uniwersytetu letniego wyjeżdżamy w ciekawe miejsca naszych sąsiadów zagranicznych. Pod koniec każdej imprezy planujemy, gdzie pojedziemy w następnym roku.